צוות במת מיצג

 

ניהול אמנותי :תמר רבן

 

בימוי ועיצוב תאורה: גיא גוטמן


ניהול הפקה ואדמיניסטרציה : היא-לי פרידברג
 

ניהול ארכיון : מיכל שרייבר

מיכל

ניהול יוזמות: טל רוזן


עיצוב גרפי : בני קורי


ניהול טכני : רן נחמיאס, דני פרידברג

 

Performance Art Platform